رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از افتتاح ۳۰۸ طرح جهاد کشاورزی استان در دهه فجر خبر داد. Source link
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از افتتاح ۳۰۸ طرح جهاد کشاورزی استان در دهه فجر خبر داد.Source link