به نقل از کاما نیوز : ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی خواهان ایفای مسئولیت اتاق تعاون استان در رونق بخش خصوصی و تعاونی شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی در دیدار با مدیران اتاق تعاون استان بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی استان […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی خواهان ایفای مسئولیت اتاق تعاون استان در رونق بخش خصوصی و تعاونی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی در دیدار با مدیران اتاق تعاون استان بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی استان تاکید کرد.

وی افزود: بخش دولتی استان آماده هرگونه همکاری و مساعدت برای فعالیتهای اتاق تعاون است و در این زمینه باید ظرفیت ها تقویت شود.

شجاعی تاکید کرد: اتاق تعاون با تعریف چند کار ویژه می تواند مسئولیت خود را در رونق بخش خصوصی و تعاونی استان ایفا کند و در این مسیر دولت و سیستم اجرایی با استفاده از تمام ظرفیت استانی و همچنین سطح ملی در کنار اتاق تعاون خواهد بود.

گفتنی است در ابتدای این دیدار مدیران اتاق تعاون استان نیز به ارائه گزارشی از فعالیتهای این اتاق و بیان دغدغه های بخش خصوصی و تعاونی استان پرداختند.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز