به نقل از کاما نیوز : شاخص کیفیت هوای اصفهان با میانگین ۱۱۱ AQI برای چهارمین روز متوالی ناسالم برای گروه‌های حساس است. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


شاخص کیفیت هوای اصفهان با میانگین ۱۱۱ AQI برای چهارمین روز متوالی ناسالم برای گروه‌های حساس است.خبرگزاری کاما نیوز