به نقل از کاما نیوز : دمای هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش می‌یابد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


دمای هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.خبرگزاری کاما نیوز