به نقل از کاما نیوز : ایسنا/بوشهر منطقه ارم در شهرستان دشتستان استان بوشهر با پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست این استان در فهرست مناطق شکار ممنوع کشور قرار گرفت. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منطقه ارم در استان بوشهر یکی از مناطق ارزشمند زیستی و زیستگاه […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/بوشهر منطقه ارم در شهرستان دشتستان استان بوشهر با پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست این استان در فهرست مناطق شکار ممنوع کشور قرار گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منطقه ارم در استان بوشهر یکی از مناطق ارزشمند زیستی و زیستگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری ارزشمند است که نیازمند حفاظت با همکاری و مشارکت جامعه محلی و همیاران محیط زیست است.

فرهاد قلی نژاد ادامه داد: تصویب این منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع با پیشگیری از هر گونه شکار و صید  غیر مجاز در منطقه، شاهد افزایش ضریب حفاظتی از منطقه و انجام اقدامات حفاظتی بیشتر خواهیم بود.

وی یادآور شد: بخش ارم یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان در استان بوشهر در جنوب کشور به مرکزیت شهر تنگ ارم است که زیستگاه گونه‌های مهمی همچون پازن، قوچ، میش و پرندگانی همچون کبک و تیهو است.

به گزارش ایسنا، منطقه یا مناطق شکارممنوع در واقع به زیستگاه‌هایی با ویژگی‌های بارز گفته می شود که جمعیت جانوری آن ‌ها به دلیل شکار بی‌رویه رو به کاهش است و از این رو نیاز به حمایت دارند. به همین خاطر و برای حفظ گونه‌های در معرض خطر جانوری و گیاهی برای مدتی محدود، به طور مثال حدود ۳ تا ۵ سال، مناطقی را به عنوان مناطق شکار ممنوع ایران شناسایی می‌کنند.

استان بوشهر تا پیش از این دو منطقه شکار ممنوع  “کوه مند” و “شاهزاده ابراهیم”  که از زیستگاه‌های مهم کل و بز و قوچ و میش محسوب می‌شوند را داشت.  

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز