به نقل از کاما نیوز : در حال حاضر ارتفاع آب در سد دز ۳۳۱ متر است و ۲۱ متر از سد دز یعنی حجمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب از سد دز خالی است. وضعیت خشکسالی و آورد سد دز اکنون به شکلی است که در ماه های پیش رو تا […]

به نقل از کاما نیوز :

در حال حاضر ارتفاع آب در سد دز ۳۳۱ متر است و ۲۱ متر از سد دز یعنی حجمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب از سد دز خالی است. وضعیت خشکسالی و آورد سد دز اکنون به شکلی است که در ماه های پیش رو تا شهریور و حتی مهر ماه امکان رهاسازی آب با دبی بیشتر از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه وجود ندارد. با شرایط خشکسالی در سد دز، تولید برق نیروگاه این سد امسال شاید کمتر از ۱.۲ میلیارد کیلووات ساعت باشد.خبرگزاری کاما نیوز