به نقل از کاما نیوز : مراسم دعای عرفه سه‌شنبه ۲۹ تیر همزمان با دهم ذی‌الحجه ام در شهرهای همدان، اصفهان و قزوین برگزار شد. ۲۹ تیر ۱۴۰۰ / ۲۰:۱۱ عکس: پوریا پاکیزه – آریا جعفری – مهدی معتمد خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :

مراسم دعای عرفه سه‌شنبه ۲۹ تیر همزمان با دهم ذی‌الحجه ام در شهرهای همدان، اصفهان و قزوین برگزار شد.

عکس: پوریا پاکیزه – آریا جعفری – مهدی معتمدخبرگزاری کاما نیوز