به نقل از کاما نیوز : ایسنا/گیلان مدیرکل مدیریت بحران گیلان، میانگین بارش استان طی دو روز گذشته را حدود ۴۶ میلیمتر دانست و افزود: توتکی سیاهکل با ۱۳۰ میلیمتر، قلعه رودخان فومن با ۱۲۶ میلیمتر و چوبر شفت با ۱۱۰ میلیمتر بیشترین میزان بارش ها را ثبت کردند. امیر مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/گیلان مدیرکل مدیریت بحران گیلان، میانگین بارش استان طی دو روز گذشته را حدود ۴۶ میلیمتر دانست و افزود: توتکی سیاهکل با ۱۳۰ میلیمتر، قلعه رودخان فومن با ۱۲۶ میلیمتر و چوبر شفت با ۱۱۰ میلیمتر بیشترین میزان بارش ها را ثبت کردند.

امیر مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بارش باران طی دو روز گذشته در گیلان، اظهار کرد: بیشترین بارش ها مربوط به مناطق مرکزی و شرق و سپس غرب استان است.

وی میانگین بارش استان در این مدت را حدود ۴۶ میلیمتر دانست و افزود: توتکی سیاهکل با ۱۳۰ میلیمتر، قلعه رودخان فومن با ۱۲۶ میلیمتر و چوبر شفت با ۱۱۰ میلیمتر بیشترین میزان بارش ها را ثبت کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تصریح کرد: به دلیل شدت کم بارش و فواصل زمانی ناهماهنگ در ارتفاعات استان نسبت به دشت، جریان رودخانه ها تغییر کرده و در برخی مناطق مرکزی و غربی استان شدت داشته است و برخی رودخانه های مرکزی و شرق و غرب استان نیمه سیلابی شده و افزایش حجم داشته اند.

مرادی، با بیان اینکه هم اکنون جریان برخی رودخانه های غرب و شرق و فومنات و مرکزی استان کمی فروکش کرده، اما جریان سایر رودخانه ها همچنان زیاد و یا در همان حد دیروز شدت دارند، گفت: بارش در ارتفاعات ناو و نواحی جنگلی و کوهپایه بالارود سیاهکل و قلعه رودخان و امامزاده ابراهیم و شاه شهیدان  نیز قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به تداوم بارش در برخی مناطق استان به شکل پراکنده، تصریح کرد: بیشترین آبگرفتگی ها مربوط به شهر رشت بوده است. پل الزهرا مابین لولمان و آستانه اشرفیه، پل جیرده و پل خطیبان شهرستان شفت، روستای توتکی و پل شمرود شهرستان سیاهکل و پل رودبارچیره شهرستان فومن نیز دچار انسداد هستند و راه جایگزین برای تردد مردم توسط راهداری باز شده است.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز