به نقل از کاما نیوز : ایسنا/هرمزگان یگان‌های منتخب نیروی دریایی ایران و پاکستان در خلیج فارس تمرین مرکب برگزار کردند. سخنگوی این تمرین مرکب دریایی ظهر امروز(۱۷ فروردین ماه) با بیان اینکه تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی مهم منطقه ایی ایران و پاکستان از اهداف تمرین امروز است، افزود: فرماندهان ایرانی در […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/هرمزگان یگان‌های منتخب نیروی دریایی ایران و پاکستان در خلیج فارس تمرین مرکب برگزار کردند.

سخنگوی این تمرین مرکب دریایی ظهر امروز(۱۷ فروردین ماه) با بیان اینکه تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی مهم منطقه ایی ایران و پاکستان از اهداف تمرین امروز است، افزود: فرماندهان ایرانی در تمرین مرکب با پاکستان عملیات جستجو و نجات دریایی را جزو یکی از مراحل اصلی تمرین طراحی و با موفقیت اجرا کردند.

ناخدا یکم ستاد رضا شیبانی عنوان کرد: ناوشکن البرز با همراهی یک فروند ناو موشک انداز و یک فروند بالگرد از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دو شناور رزمی پشتیبانی و یک بالگرد از نیروی دریایی پاکستان یگان‌های عمل کننده در تمرین مرکب دریایی بودند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش عملیات‌های تمرین مرکب ایران و پاکستان را برای افزایش دانش نظامی و تقویت توان امداد و نجات دریایی بین کارکنان دو نیروی دریایی ایران و پاکستان مؤثر ارزیابی کرد.

دریادار دوم جعفر تدین اضافه کرد: ناوگروه اعزامی کشور پاکستان پس از این تمرین و اعلام دوباره صلح و دوستی بین دو کشور ایران و پاکستان آب‌های سرزمینی کشورمان را به مقصد آب‌های بین المللی ترک کرد.

به گزارش ایسنا، این ناو گروه سه روز در منطقه یکم ارتش در بندرعباس پهلو گرفت و نشست‌های تخصصی نظامی بین فرماندهان ایرانی و پاکستانی از برنامه‌های دیگر حضور ناو گروه پاکستانی در هرمزگان بود.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز