به نقل از کاما نیوز : اداره ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در استان اصفهان تا پایان انتخابات برای تحویل شناسنامه و رفع مشکلات مرتبط با رای دادن فعال هستند. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


اداره ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در استان اصفهان تا پایان انتخابات برای تحویل شناسنامه و رفع مشکلات مرتبط با رای دادن فعال هستند.خبرگزاری کاما نیوز