به نقل از کاما نیوز : در ادامه اجرای طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰، برای ۱۸ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و از فعالیت یک واحد صنفی متخلف هم جلوگیری شد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


در ادامه اجرای طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰، برای ۱۸ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و از فعالیت یک واحد صنفی متخلف هم جلوگیری شد.خبرگزاری کاما نیوز