به نقل از کاما نیوز : ایسنا/مرکزی بر اساس اعلام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، نام خمین در بین شهرهای ممنوع السفر اعلام شد. به گزارش ایسنا، مطابق آنچه اعلام شده، خمین در زمره شهرهای دارای وضعیت نارنجی قرار دارد که بر این اساس، مشاغل سطوح ۳ و ۴  در این شهر تعطیل خواهند بود. همچنین، […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/مرکزی بر اساس اعلام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، نام خمین در بین شهرهای ممنوع السفر اعلام شد.

به گزارش ایسنا، مطابق آنچه اعلام شده، خمین در زمره شهرهای دارای وضعیت نارنجی قرار دارد که بر این اساس، مشاغل سطوح ۳ و ۴  در این شهر تعطیل خواهند بود.

همچنین، سفر به خمین همچون دیگر شهرهای نارنجی و قرمز استان از ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ممنوع خواهد بود.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز