به نقل از کاما نیوز : دمای دلگان سیستان و بلوچستان به ۵۰ درجه سلسیوس رسید خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


دمای دلگان سیستان و بلوچستان به ۵۰ درجه سلسیوس رسیدخبرگزاری کاما نیوز