دیدار امیرعبداللهیان با مسئولین مجلس اعلای شیعیان لبنان و خانواده امام موسی صدر وزیر امور خارجه کشورمان به‌منظور تسلیت درگذشت رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان و همسر امام موسی صدر در محل این مجلس در بیروت حضور یافت. – اخبار بین الملل – به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور تسلیت به مناسبت درگذشت همسر امام موسی صدر و نیز شیخ عبدالامیر قبلان رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان در محل این مجلس در بیروت حضور و با مسئولین مجلس اعلای شیعیان لبنان و خانواده امام موسی صدر دیدار و گفتگو کرد.
پیام تسلیت امیرعبداللهیان در پی درگذشت همسر امام موسی صدرپیام تسلیت آیت‌الله رئیسی به مناسبت درگذشت همسر امام موسی صدراختصاصی/ وزیر خارجه لبنان: سفر امیرعبداللهیان سفری موفقیت آمیز استتاکید امیرعبداللهیان بر حمایت همه جانبه ایران از لبنان در دیدار با نبیه بریانتهای پیام/.

دیدار امیرعبداللهیان با مسئولین مجلس اعلای شیعیان لبنان و خانواده امام موسی صدر

وزیر امور خارجه کشورمان به‌منظور تسلیت درگذشت رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان و همسر امام موسی صدر در محل این مجلس در بیروت حضور یافت.

– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور تسلیت به مناسبت درگذشت همسر امام موسی صدر و نیز شیخ عبدالامیر قبلان رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان در محل این مجلس در بیروت حضور و با مسئولین مجلس اعلای شیعیان لبنان و خانواده امام موسی صدر دیدار و گفتگو کرد.

پیام تسلیت امیرعبداللهیان در پی درگذشت همسر امام موسی صدرپیام تسلیت آیت‌الله رئیسی به مناسبت درگذشت همسر امام موسی صدراختصاصی/ وزیر خارجه لبنان: سفر امیرعبداللهیان سفری موفقیت آمیز استتاکید امیرعبداللهیان بر حمایت همه جانبه ایران از لبنان در دیدار با نبیه بری

انتهای پیام/.

مقاله اصلی