همزمان با روز اربعین حسینی مراسم پیاده‌روی و اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین در مشهد و رشت برگزار شد.

همزمان با روز اربعین حسینی مراسم پیاده‌روی و اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین در مشهد و رشت برگزار شد.مقاله اصلی