به نقل از کاما نیوز : در یک گزارش جدید زنگ خطر کمبود ۹۰۰ هزار ماما در جهان به صدا درآمد. به گزارش ایسنا، با سرمایه گذاری کامل در تعلیم و پرورش نیروی ماما می توان تا سال ۲۰۳۵ تقریبا از دو سوم مرگ و میر مادران و نوزادان و مرده زایی جلوگیری کرد و […]

به نقل از کاما نیوز :

در یک گزارش جدید زنگ خطر کمبود ۹۰۰ هزار ماما در جهان به صدا درآمد.

به گزارش ایسنا، با سرمایه گذاری کامل در تعلیم و پرورش نیروی ماما می توان تا سال ۲۰۳۵ تقریبا از دو سوم مرگ و میر مادران و نوزادان و مرده زایی جلوگیری کرد و باعث نجات ۴.۳ میلیون نفر در سال شد.

میلیون ها زن و نوزاد در دنیا جان خود را از دست می دهند و میلیون ها نفر دیگر دچار بیماری یا آسیب بیشتر می شوند چرا که در جهان امروز نیازهای زنان باردار و مهارت های ماما مورد توجه و در اولویت قرار نمی گیرد.

در حال حاضر جهان با کمبود ۹۰۰ هزار نیروی ماما روبروست که یک سوم نیروی کار مامایی جهان را شامل می شود. بحران همه گیری کووید-۱۹ این مشکلات را تشدید کرده زیرا نیازهای بهداشتی زنان و نوزادان تحت الشعاع قرار گرفته، خدمات مامایی مختل شده و ماماها در سایر بخشهای خدمات بهداشتی به کار گرفته شده اند.

در این بررسی جهانی که در ۱۹۴ کشور انجام گرفته، آمده است: کمبود شدید نیروی ماما تلفات وحشتناک جهانی را به شکل مرگ و میرهای قابل پیشگیری رقم می زند. تجزیه و تحلیل انجام شده در این گزارش نشان داد تامین کامل خدمات مراقبتی ارائه شده توسط ماما تا سال ۲۰۳۵ می تواند ۶۷ درصد از مرگ و میر مادران، ۶۴ درصد از مرگ و میر نوزادان و ۶۵ درصد موارد مرده زایی را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت، به رغم هشدارهایی که در آخرین گزارش وضعیت مامایی جهان در سال ۲۰۱۴ مطرح شد، شاهد هستیم که پیشرفتهای بدست آمده در هشت سال گذشته بسیار کند بوده است. تجزیه و تحلیل گزارش امسال نشان می دهد که با سرعت فعلیِ پیشرفت در این حوزه، تا سال ۲۰۳۰ وضعیت به میزان اندکی بهبود پیدا خواهد کرد.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز