به نقل از کاما نیوز : ایسنا/کرمانشاه بهزاد باباخانی بعنوان سرپرست معاونت اقتصای استانداری کرمانشاه منصوب شد. استاندار کرمانشاه در حکمی بهزاد باباخانی را بعنوان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمانشاه منصوب کرد. باباخانی مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمانشاه است که با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری منصوب شده است. پیش از این […]

به نقل از کاما نیوز :

ایسنا/کرمانشاه بهزاد باباخانی بعنوان سرپرست معاونت اقتصای استانداری کرمانشاه منصوب شد.

استاندار کرمانشاه در حکمی بهزاد باباخانی را بعنوان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمانشاه منصوب کرد.

باباخانی مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمانشاه است که با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری منصوب شده است.

پیش از این هدایت حاتمی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه بود که طبق اعلام صورت گرفته برای ادامه خدمت به وزارت  صنعت، معدن و تجارت برگشته است.

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز