مکتب امام خمینی (ره) قوی‌ترین مکتب دنیا است. عقلانیت و معنویت آشکارترین وجه این مکتب است و شاگرد اولی های این مکتب بخوبی این درسها را آموخته اند. Source link
مکتب امام خمینی (ره) قوی‌ترین مکتب دنیا است. عقلانیت و معنویت آشکارترین وجه این مکتب است و شاگرد اولی های این مکتب بخوبی این درسها را آموخته اند.Source link