صدور جدیدترین آرای کمیته وضعیت؛ نفت مسجدسلیمان و چوکا محکوم شدند کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو پرونده‌ اعلام کرد. – اخبار ورزشی – به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
* پس از بررسی درخواست محمدمهدی محبی به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجدسلیمان، مبلغ ۸۰۲ میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۹۴ هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.
در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.
* پس از بررسی درخواست فرشاد پیوس به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه چوکای تالش محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳ میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.
در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررا..

صدور جدیدترین آرای کمیته وضعیت؛ نفت مسجدسلیمان و چوکا محکوم شدند صدور جدیدترین آرای کمیته وضعیت؛ نفت مسجدسلیمان و چوکا محکوم شدند

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو پرونده‌ اعلام کرد.

– اخبار ورزشی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* پس از بررسی درخواست محمدمهدی محبی به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجدسلیمان، مبلغ ۸۰۲ میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۹۴ هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

* پس از بررسی درخواست فرشاد پیوس به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه چوکای تالش محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳ میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

در انتظار تصمیم مهم فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و اسکوچیچ

انتهای پیام/

مقاله اصلی