به نقل از کاما نیوز : از اصفهان در سالروز ۲۵ آبان تا زمین و زیر ساخت شهرک پوشاک آماده نیست تیتر درشت صفحه نخست روزنامه‌های امروز اصفهان است. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


از اصفهان در سالروز ۲۵ آبان تا زمین و زیر ساخت شهرک پوشاک آماده نیست تیتر درشت صفحه نخست روزنامه‌های امروز اصفهان است.خبرگزاری کاما نیوز