به نقل از کاما نیوز : ایسنا/ایلام مدیرکل استاندارد ایلام گفت: به منظور آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۳۰۰نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت استان ارائه شد. «مهناز همتی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به […]

به نقل از کاما نیوز :

مدیران کنترل کیفیت ایلام بیش از ۳۰۰نفر ساعت آموزش دیدند

ایسنا/ایلام مدیرکل استاندارد ایلام گفت: به منظور آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۳۰۰نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت استان ارائه شد.

«مهناز همتی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به منظور آموزش مدیران کنترل کیفیت دوره های آموزشی آشنایی با روش آزمون فراورده های بتن آماده، آجررسی، موزاییک، شن و ماسه وکود شیمیایی برگزار شده و مدیران کنترل کیفیت استان بیش از سیصد نفر ساعت آموزش را طی نموده و گواهینامه آموزشی معتبر دریافت کردند.
مدیرکل استاندارد ایلام گفت: در این مدت ۹ مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده و پروانه تایید صلاحیت  ۱۱ مدیرکنترل کیفیت شاغل در واحدهای تولیدی تحت پوشش در استان تمدید شده است.خبرگزاری کاما نیوز