به نقل از کاما نیوز : یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که فیلتر توییتر توجیه ندارد. به گزارش ایسنا، متن پیام توییتری سعید جلیلی، درباره فیلترینگ توییتر به شرح زیر است: «فیلترینگ توییتر توجیه ندارد.» انتهای پیام خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :

موضع جلیلی نسبت به فیلتر توییتر

یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که فیلتر توییتر توجیه ندارد.

به گزارش ایسنا، متن پیام توییتری سعید جلیلی، درباره فیلترینگ توییتر به شرح زیر است:

«فیلترینگ توییتر توجیه ندارد.»

انتهای پیامخبرگزاری کاما نیوز