به نقل از کاما نیوز : آسمان بیشتر مناطق استان اصفهان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز یک تا دو درجه کاهش می‌یابد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


آسمان بیشتر مناطق استان اصفهان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز یک تا دو درجه کاهش می‌یابد.خبرگزاری کاما نیوز