به نقل از کاما نیوز : گرد و غبار شرق و مرکز اصفهان را در بر می‌گیرد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


گرد و غبار شرق و مرکز اصفهان را در بر می‌گیرد.خبرگزاری کاما نیوز