به نقل از کاما نیوز : ایسنا/خراسان شمالی طی امروز پنج هزار بسته لوازم التحریر در میان دانش آموزان نیازمند خراسان شمالی با همکاری بنیاد احسان توزیع شد. پایان پیام. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :

/گزارش تصویری/ مشق احسان در خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی طی امروز پنج هزار بسته لوازم التحریر در میان دانش آموزان نیازمند خراسان شمالی با همکاری بنیاد احسان توزیع شد.

2

10

3

4

6

8

7

8

9

پایان پیام.خبرگزاری کاما نیوز